SIKCA SORULAN SORULAR


Okulumuzda Ölçme - Değerlendirme Birimi, eğitim alanındaki bütün değişiklikleri ve yenilikleri izleyerek verdiğimiz eğitiminde kalitemizi ve verimliliğimizi artırarak öğrencilerimizin üniversite sınavlarına en iyi şekilde hazırlanmasında etkin görev yapar. Bu sayede öğretim programlarında hedeflenen davranışlara hangi düzeyde ulaşıldığını, süreç içerisindeki uygulamaların hedeflenen bilgi, beceri ve tutumların gelişmesinde ne ölçüde etkili olduğunu tespit ederiz. Her yıl eğitim öğretim yılının ağustos ayında öğrencilerimizin yeni öğretim yılına hangi seviyede başlayacaklarını görmek ve eksiklerini gidermeye yönelik çalışmalar yapmak üzere “Check-up” sınavımız ile ölçme ve değerlendirme çalışmaları yaparız. Bu sınav, öğretim programlarındaki sarmal yapı içerisinde bir alt sınıftan bir üst sınıfa taşınması gereken temel kazanımların ne kadar hatırlandığını, öğrencilerin yeni öğretim yılına ne kadar hazır olduklarını belirlemek için yapılır. Sınav sonuçlarına göre; yeni öğretim yılına başlamadan önce, yaz okulu programı hazırlanarak, öğrencilerin eksik oldukları kazanımlara yönelik tamamlayıcı çalışmalar yaparız.

Bütün sınıf düzeylerinde öğrencilerimizin öğrenme düzeylerini belirlemek amacıyla düzenli  deneme sınavları yapmaktayız. Bu denemeler ile ünitelerde kazanılması hedeflenen alt konular yoklanır, bu kazanımlara hangi düzeyde ulaşıldığı incelenir. Sınav sonrasında öğrencilerimizin eksik oldukları kazanımlar belirlenir ve eksiklerin tamamlanmasına yönelik çalışmalar yapılır.

HAZIRLIK AŞAMASINDA

HAZIRLIK AŞAMASINDA

Öğrencileri başarılı ve mutlu bir hayata hazırlamak… Onların donanımlı bireyler olarak hayata hazırlanmasına destek olmak için üstünde durulması gereken en önemli kavram “GÜVEN”. Özgüveni destekleyici etkinlikler planlamak Rehberlik Bölümü olarak önceliklerimizdendir. Özgüveni yeterli düzeyde olan bireyin kendisi ve çevresi hakkında farkındalığı artar. Kendi özelliklerinin farkında olan birey, “KİŞİSEL GELİŞİM”e açıktır. Öğrencilerin farkındalıklarını ve becerilerini geliştirecek, kişisel gelişimlerini destekleyecek her türlü desteği sağlamak temel amacımız. Öğrencilerin hızlı değişimine ayak uydurabilmek için, eğitimciler ve ebeveynler de dinamik ve gelişen yetişkinler olmak zorundadır. Doğrudan gençlerle iletişim içinde olan tüm paydaşların Rehberlik programına dahil edilmesi, öğrencilerin okulda ve hayatta başarılı olabilmesi için çok önemlidir. Onların hayata ve geleceğe hazırlıklı olmaları hep birlikte sağlanabilir.

Hedefimiz her öğrencimizin potansiyeli doğrultusunda “kendini gerçekleştirmesi”ne ve donanımlı bir 21. yy insanı olarak yaşama hazır olmasına destek olmaktır.

Rehberlik programımız, tüm öğrencilerimize ve öğrencilerimizin yaşamında önemli rol oynayan herkese yöneliktir. Sistemli takip ve sarmal bir yapıda hazırlanmış çalışmalardan oluşan Rehberlik sistemimiz; öğrenci, veli ve öğretmenlerimize destek sunarak akademik, sosyal ve duygusal süreçlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini hedeflemektedir.