Hakkımızda

Hakkımızda

Hakkımızda

Mezitli Fen Lisesi; matematik ve fen bilimleri alanlarında üstün kabiliyet gösteren öğrencilerin eğitilmesi için kurulmuştur. Okulumuzda öğretmenlerimizin rolü öğrencilerimize sadece fen, teknoloji, mühendislik ve matematik derslerinde teorik bilgileri vermek değil aynı zamanda yol göstericilik yaparak öğrencilerimizi üst düzey düşünme, ürün geliştirme, buluş ve inovasyon yapabilme seviyesine ulaştırmaktır. Öğrencilerimizin hata yapmaktan korkmamasını sağlayacak ve öz güvenlerini geliştirecek ortamlar sağlanmıştır.

Okulumuzda, eğitimin evrenselliği ilkesi ve “tüm öğrenciler öğrenebilir ve tüm öğretmenler öğretebilir” anlayışı üzerine, akademik bilgiye dayalı bir kurum kültürü oturtulmaya çalışılmaktadır. Bunun bir gereği olarak her türlü öneri, bilgi ve uygulamalar mevzuatına veya akademik bilgi ve kültüre dayandırılmaya çalışılmaktadır.

Okulumuz personeli arasında saygı ve empatiye dayalı bir iletişim ve üst düzeyde paylaşım ve yardımlaşma vardır. Bu çerçevede zümre içinde ve zümreler arası işbirliği yapılmaktadır. Toplantılarda mevzuat tekrarından daha çok personeli güçlendirmeye dönük bilgi alış-verişine ağırlık verilmektedir.

Okulumuzun başat değeri öğrencidir. Okulumuzun tüm çalışanları değerli ve önemli olmakla birlikte, üretkenlik sağlamada öne çıkanlar daha önemli kabul edilmektedir. Çünkü eğitime üretkenlikle katkı sağlama, okulumuzda öne çıkma konusunda herkes için geçerli tek bir kulvardır.

Acil konular dışında tüm kararlar öğretmen kurulunda ya da diğer kurul, ekip ve komisyonlarda alınmaktadır. Kişisel karar ve uygulamalar okulumuzun benimsemediği yönetim anlayışı olarak görülmektedir.

Okulumuzda çalışanlar arasında iletişimi ve ilişkileri güçlendirmeye dönük olarak özel günlerde hediyeler alınmakta, hep birlikte yemek yenilmektedir

Bilginin güç olduğuna inanılmakla birlikte bugün artık gücün tek başına kuru bilgide değil, güçlü bir iletişimde olduğunun farkına varılmıştır. Bu bakımdan etkili iletişim ve şeffaflık adına kurul toplantılarının bazı bölümlerine, öğrenci ve velilerin de gözlemci olarak katılmasının sağlanması planlanmaktadır.

Öğrencilerimize iyi bir insan, iyi bir vatandaş olma temel hedef olarak kazandırılmaya çalışılmaktadır.